Svátky

Dnes je Sobota 21. 09.
Svátek má Matouš,
Zítra Darina
 

Kontakty

Ředitelka:
Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

Adresa školky: V Březinkách 209, Vyžlovka
281 63

Email:
info@skolkajitrenka.cz

Telefon:
734 257 995
 
Kde nás najdete?

Zvětšit mapu

Organizace dne

6:30 – 8:30Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti
8:30 – 8:451. Elipsa: RANNÍ POZDRAVENÍ – tématické projekty
9:15 – 9:40Cvičení, hudebně pohybové hry, tanečky, soutěže, dramatické hry, prvky muzikoterapie, angličtina, hry na rozvoj paměti, sluchu, zraku
9:15 – 9:20Hygiena
9:20 – 9:30Dopolední svačina
9:30 - 10:002. Elipsa: CENTRA AKTIVIT – práce s Montessori pomůckami, rozumové, smyslové, poznávací činnosti, logopedická příprava, angličtina, věcné učení, poznávání lidských činností, výtvarné, pracovní činnosti, básničky, písničky, projekty
10:00 – 11:50Pobyt dětí na čerstvém vzduchu
11:50 – 11:55Hygiena
12:00Oběd
12:30 – 12:45Úklid herny, individuální rozhovory, čištění zubů po obědě, čtení na pokračování
13:00 – 14:30Odpočinek po obědě, čtení pohádek, starší děti mohou pracovat u stolku, logopedická příprava, předškoláček
14:30 – 14:45Úklid ložnic po spaní, hygiena
14:45 – 15:00Odpolední svačina
15:00 – 15:45ZÁJMOVÉ KROUŽKY - pohybovky KRÁLÍČCI - míčové hry, atletika na fotbalovém hřišti, tanečky, zdravotní cvičení, pohybové hry, dramatizace pohádek, ŠIKULKOVÉ, hry na písku, hudební činnosti s prvky muzikoterapie, VESELÉ FLÉTNIČKY, MUZICÍROVÁNÍ, HRAVÁ ANGLIČTINA
16:00 – 17:30Spontánní hry podle volby dětí, postupné odchody dětí domů

DOPOLEDNE KAŽDÝ DEN PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: „Pestrý život v barevném světě“ A MĚSÍČNÍCH PLÁNŮ, tím zajišťujeme dětem plnohodnotné předškolní vzdělání.

Kroužky v Jitřence

DNY ČAS LEKTOR KROUŽEK
Pondělí 15:00 – 15:45 Lenka POHYBOVKY KRÁLÍČCI – náplní této zájmové aktivity jsou zdravotní cvičení, pohybová průprava, pohybové hry, dechová cvičení, tanečky, jóga pro děti, sporty. Do činnosti jsou děti motivovány příběhem, pohádkou. Děti mohou svými nápady náplň hodiny ovlivňovat.
Úterý 15:00 – 16:00 Jana Pelikánová ZPÍVÁNKY s dramatizací– hudebně zaměřená zájmová činnost pro všechny děti. Děti se seznamují s rytmem, rytmizují říkanky, prožívají radost ze společného zpívání. Probouzíme v dětech aktivní vztah k hudbě, využívat rytmizaci a hru na dětské hudební nástroje, zapojení pohybových a tanečních prvků. Deklamací, rytmizací a zpěvem působíme na správné dýchání, rozvíjíme výslovnost, výraznost mluvního a hudebního projevuPoznáváme a vyrábíme hudební nástroje – rumba koule, chrastítka, činelky, bubínky. Spojujeme hudbu a zpěv s pohybem, kultivujeme pohybový projev a dramatizujeme pohádky.   VESELÉ FLÉTNIČKY – pro děti od 4let – aktivita zaměřena hravou formou na poznání zobcové flétny, základních not a notové osnovy a hru na flétnu.
Středa 15:00 – 15:20 Lenka HRAVÁ ANGLIČTINA – seznámení děti se slovní zásobou, výslovností a tvorbou jednoduchých vět, prostřednictvím básniček, písniček a různých pomůcek.
Čtvrtek 9:00 – 10:00 Mortimer – English Club
Kateřina Dřízhalová
ANGLIČTINA- Zábavná a intenzivní metoda výuky pro předškolní děti, vlastní výukový materiál.Více na www.mortimer-anglictina.cz
15:00 – 15:45 Jaroslava Cubrová ŠIKULKOVÉ – zájmová aktivita pro všechny děti. Jeho náplní je uspokojování tvůrčích potřeb dětí v duchu relaxace, rozvíjení a získání nových dovedností. Takže děti malují, kreslí, modelují, navlékají, skládají, lepí, stříhají, zavazují...

SMĚNY ŘEDITELKY VE ŠKOLCE

DNY ČAS KROUŽEK
Pondělí 8:00 – 13:00 Pedagogická práce s dětmi podle měsíčních plánů – viz nástěnka – plnění předškolní výchovy. Logopedická prevence pro děti od 4let je zajišťována 1x týdně individuální formou, cca 20min dle individuálních možností a potřeb dítěte. Tato péče spočívá především v rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání. Dále se zaměřuje dechové cvičení, gymnastiku mluvidel, mimiku, procvičování a fixace právě vyvozených hlásek. O každém dítěti docházející na logopedickou péči je veden písemný záznam a rodiče jsou pravidelně informováni a procvičují také doma.
Úterý 11:30-17:30 Logopedická prevence Práce s předškoláky – zaměřena na sociální dovednosti, matematické, rozumové, smyslové a řečové, aby přechod z MŠ do ZŠ byl pro dítě plynulý a nenáročný.   Odpolední kroužek – Veselé flétničky a muzicírování s dramatizováním.
Čtvrtek 8:00 – 13:00 Pedagogická práce s dětmi podle měsíčních plánů a školního vzdělávacího programu – plnění předškolní výchovy.
Pátek 12:00- 17:30 Opakování z celého týdne, procházka, pobyt na zahradě.
V případě dotazů jsem ve školce tyto dny, či volejte: Nebo e-maily: info@skolkajitrenka.cz, roza1@centrum.cz