Jsme soukromá jednotřídní mateřská škola rodinného typu, umístěná v klidném prostředí obce Vyžlovka. Máme velkou zahradu s bazénem a pískovištěm, okolí nabízí mnoho možností k různým aktivitám, výletům a poznávání přírody.

Pedagogický tým tvoří ředitelka a dvě učitelky. Jedna z našich učitelek je také zdravotní sestra, druhá paní učitelka je výživový specialista. Škola usiluje o udržování stabilního a kvalifikovaného personálu s kladným přístupem k dětem a schopností pravidelné komunikace s rodiči.

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let v průběhu celého roku. Školička je otevřená každý všední den od 6:30 do 17:30, kromě státních svátků, vánočních prázdnin a prvních dvou týdnů v červenci. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme ucelený vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení schváleného MŠMT ČR. Jsme zařazeni do Rejstříku škol a splňujeme veškeré hygienické normy.

V období letních prázdnin (červenec a srpen) je docházka dětí většinou nepravidelná, a proto je program školičky upraven.

Filosofie školy a její výchovné cíle

Koncepce školy vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu předškolní výchovy a z práva každého dítěte na výchovu a vzdělávání.

Hlavním cílem výchovy je kultivace sociálních vztahů, rozvoj aktivity a tvořivosti dětí a jejich vedení k zdravému způsobu života. Důraz je kladen na zajištění a uspokojení základních potřeb dítěte, ale také na naplňování potřeb vyšších – potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje).

Podstatou je umožnit dítěti, aby v rozsahu svých osobních předpokladů rozvíjelo fyzické, psychické i sociální schopnosti a ostatní kompetence důležité pro jeho další rozvoj.

Jak naše mateřská škola vznikla?

Naše mateřská škola zahájila provoz 4.9. 2009. Po roce usilovné práce se podařilo zdokonalit celý systém, splnit veškeré nároky a požadavky Ministerstva školství, vyhovět příslušným zákonům a od 1.9. 2010 jsme zapsáni jako školská právnická osoba do školského rejstříku.

Díky této skutečnosti, vysoce kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům a propracovanému Školnímu vzdělávacímu programu můžeme dětem nejen plnohodnotně nahradit chybějící státní školku, ale poskytnout jim nadstandardní služby a individuální péči, která v některých státních školkách nebývá samozřejmostí.

Rádi Vás kdykoli přivítáme a osobně provedeme naší školkou. Těšíme se na Vás!

Stravování

Na co dbáme při vytváření správných stravovacích návyků

  1. Podáváme dětem rozmanitou, pestrou a jejich vývoji prospěšnou stravu (bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež).
  2. Pravidelně zařazujeme do jídelníčku kvalitní zdroj bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
  3. Každý den děti dostávají mléčné výrobky (přednostně polotučné, zakysané, které jsou nejlépe vhodné pro jejich zažívaní a růst). Výjimkou je pouze nachlazené dítě, u kterého by příjem mléčných výrobků mohl vyvolat nadměrné nežádoucí zahlenění.
  4. Vždy upřednostňujeme kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
  5. Učíme děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů (sacharidy by měly děti přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny).
  6. Nedosolujeme již hotové pokrmy (sůl a solené potraviny podáváme dětem pouze výjimečně).
  7. Učíme děti správnému pitnému režimu.
  8. Učíme děti zdravému životnímu stylu, jdeme jim příkladem.
  9. Učíme děti uplatňovat právo na vlastní volbu potravin.
  10. Učíme děti přemýšlet o tom, co jíme, jaké jsou správné a jaké špatné stravovací návyky.

Nejdůležitější je naučit děti nepřejídat se, ale ani nehladovět

Musíme vždy brát v úvahu, kdy má dítě už dost a jaké jídlo mu chutná či nechutná. Pokud bude dítě do jídla nuceno, může si k němu vypěstovat odpor. Zároveň by však ani rodiče neměli podléhat nátlaku dítěte a podřizovat se jeho chutím, protože to by mohlo vést k přejídání, nevyváženému jídelníčku či dalším problémům (např. k obezitě).

Velikosti porcí jsou vždy přizpůsobeny věku, hmotnosti, pohybové aktivitě, ale i individuální potřebě každého dítěte. Náš stravovací plán vychází z toho, že pro děti je nejlepší jíst 5-6 krát denně, ale opět dbáme na jejich individuální potřeby.

Každá paní učitelka spolehlivě hlídá pitný režim, správně naplněné bříško i ostatní potřeby Vašeho dítěte.