Možnosti placení

  • měsíčně (hotově nebo na účet)
  • sleva pro sourozence činí 10%

Po předchozí telefonické dohodě je možné navštívit školku ještě před zápisem dítěte. Zapsat dítě do školky i jeslí je možné kdykoliv v průběhu celého roku.

U zápisu rodiče vyplní následující formuláře:

Nejpozději v den nástupu dítěte do školičky odevzdá zákonný zástupce tyto dokumenty:

  • evidenční list dítěte, který obdržíte při zápisu, s lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte
  • kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

Nedojde-li k uhrazení platby za docházku včas, je školička oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. V případě absence je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.